PMO
Doelstelling PMO 2.0  |
PMO community  |
PMO Sharepoint  |

De opleidingen van PMO 2.0 zijn gebaseerd op het P3O referentie model van OGC, afgestemd op het door IPMA-NL beschreven competentie model en gecombineerd met verschillende PMO opleidingen uit de praktijk

 

PMO 2.0 benadert de opleidingen niet alleen vanuit de functies binnen het projectteam, maar ook vanuit de activiteiten en processen die binnen èn buiten het PMO worden gebruikt. Daarom zijn de uitgangspunten van P3O meegenomen in de PMO 2.0 opleidingen, daarnaast wordt er op dit moment nauw samengewerkt met een aantal partijen om PMO 2.0-Expert opleidingen te ontwikkelen.

 

De drie niveaus van de PMO opleiding

 

PMO 2.0-C is de opleiding voor project secretaresse (MBO niveau)

 

De PMO 2.0-C opleiding is de opleiding voor project secretaresse of project assistant. Vanuit PMO 2.0 zijn gesprekken met verschillende ROC´s om deze opleiding via middelbaar onderwijs te laten verzorgen.

 

PMO 2.0-B is de opleiding voor de tactische /senior PMO

 

Van senior PMO professionals wordt verwacht dat zij inzicht hebben van de interne processen. De PMO´er moet de planning kunnen vertalen naar de voortgang van het project of programma en de risks en issues kunnen identificeren en communiceren. De doel van de inrichting van het tactische PMO is het faciliteren van de besluitvorming. De aandacht ligt niet alleen op de systematische en methodische kant van het PMO, maar ook op vaardigheden die nodig zijn om een tactisch PMO in te richten

 

Onderwerpen die in deze opleiding worden behandeld: Projectmatig werken; Businesscase & Project- en Programma financiën; bewaking, overzicht en inzicht van de project voortgang; projectadministratie; communicatiemanagement; kwaliteitsmanagement; kwaliteitsverbetering en Change- en configuratie management. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan conflict hantering, zakelijke weerbaarheid en team management.

 

PMO 2.0-A is de opleiding voor toekomstige PMO- of Portfolio manager (post graduate niveau)

 

Van bestuurders van de organisatie (of onderdelen daarvan) wordt verlangt dat hij/zij in staat is de juiste beslissingen op het juiste moment te nemen op het gebied van projecten en programma´s. De PMO manager is verantwoordelijk voor het inrichten en managen van het PMO. De portfoliomanager is verantwoordelijk voor het faciliteren van de besluitvorming van het senior management bij de selectie, waardering, prioritering en uitvoering van projecten en programma´s.

 

PMO managers krijgen te maken met veel verschillende, vaak tegengestelde belangen. Dit vraagt veel van de individuele communicatieve vaardigheden. Binnen de PMO 2.0-A opleiding leert de student omgaan met eisen en onzekerheden. Er wordt geleerd balans te vinden tussen routine en improvisatie en tussen incident en methodieken. Deze opleiding schenkt aandacht aan een systematische aanpak enerzijds en de noodzakelijke communicatieve vaardigheden anderzijds. Aan het eind van de PMO 2.0-A opleiding mag van de student worden verwacht in staat te zijn om veelvoorkomende taken en probleemsituaties in de beroepspraktijk adequaat aan te pakken en op te lossen. De aandacht ligt niet alleen op de systematische en methodische kant van de Project Management Organisatie, maar ook op vaardigheden die nodig zijn om een PMO in te richten en te managen.

 

Onderwerpen die in deze opleiding worden behandeld: Hoe bouw je een PMO en welek fases zijn te herkennen; Management rapportage & dashboards; Project control; Stakeholder management en communicatie management; portfoliomanagement en resource management; Benefit management; Lessons Learned; Procesmanagement; Change- en configuratie management; Kwaliteits- en Risico management; Governance; Hoe identificeer en selecteer je de juiste project en beheer. Click hier voor meer informatie PMO opleidingen...

 

 

 

PMO Academy
PMO 2.0
is making PMO´s professional